محصولات

اسامی نوار نقاله ، تسمه کانوایر (نوار کانوایر) نام هایی هستند که برای انواع مختلفی از تسمه نقاله کاربرد دارد کار تسمه های نوار نقاله جابه جایی مواد مختلفی از جایی به جای دیگر است با پشرفت صنعت و توسعه سرعت تولید و فرآوری محصولات در کارگاه ها و کارخانجات افزایش پیدا کرده به همین علت استفاده از نوا...

نوار نقاله