جوهر مشکی و سفید جت پرینتر (تاریخ زن) غیرتماسی

جوهر مشکی و سفید جت پرینتر (تاریخ زن) غیرتماسی

جوهرهای جت پرینترطـوری بسته بندی شده اند که به هیچ عنوان باعـث ریـزش جوهر وآلودگی محیط میشوند ، شرکت هرمس جت مفتخر است بهترین و نازل ترین قیمت جوهر را در اختیار مشتریان قرار دهد

جوهر