اسپری شستشو

اسپری شستشو

دقیقا متـناسب با هد دستـگاه ساخته شـده که این موضوع باعث می گردد علاوه بر کاملا پاکیزه نمودن هد ، عمر آن را نیز بالا ببرد.

جهت تميز كردن جوهري كه بر روي قطعات ويا هد دستگاه خشك شده كاربرد دارد به اين صورت كه با اسپري كردن روي قطعات و يا هد دستگاه و ديگر قطعات و ابزار جوهر خشك شده و ديگر آلودگي ها روان شده وپاك مي شود .

اسپری شستشو