اطلاعات نمایشگاه

توضیحات نمایشگاه

Oct. 31, 2017/ Nov. 3, 2017

چهارمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی مازندران امسال از نه الی دوازدهم آبان برگزار می شود طبق اعلام برکزار کنندگان اولیت جانمایی براساس تاریخ ثبت نام و واریز وجه انجام خواهد شد.