اطلاعات نمایشگاه

توضیحات نمایشگاه

Oct. 25, 2017/ Oct. 28, 2017

بیش از 1200 شرکت از 41 کشور محصولات خود را در نمایشگاه بسته بندی استانبول عرضه می کنند از جمله:
    ماشین آلات بسته بندی
    تولیدات بسته بندی
    فرآیند های بسته بندی
    مواد خام بسته بندی