اطلاعات نمایشگاه

توضیحات نمایشگاه

Sept. 11, 2017/ Sept. 13, 2017

نمایشگاه صنایع غذایی مسکو یک نمایشگاه بین المللی برجسته برای  محصولات غذایی است که در تاریخ 20 تا 23 شهریور 96 برگزار شد تا یک رویداد بین المللی مهم دیگر برای صنعت مواد نوشیدنی و خوراکی رقم خورده باشد و به یک محل ملاقات برجسته و یک منبع پویا از محصولات غذائی برای بازار روسیه تبدیل شود.