جت پرینتر

جت پرینتر

کلمه جت پرینتر ، واژه آشنا برای اکثر عموم نمی باشد .امروزه کمتر کسی با دستگاه جت پرینتر یا همان چاپگر صنعتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم سر و کار داشته است.اولین چیزی که پس از خرید کالا توسط مصرف کننده بررسی می شود تاریخ تولید و انقضا بر روی محصول است اما مصرف کننده با نام دستگاهی که این اطلاعات روی محصول درج شده است آشنا نمی باشد کلمه جت پرینتر ، واژه آشنا برای اکثر عموم نمی باشد .امروزه کمتر کسی با دستگاه جت پرینتر یا همان چاپگر صنعتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم سر و کار داشته است.اولین چیزی که پس از خرید کالا توسط مصرف کننده بررسی می شود تاریخ تولید و انقضا بر روی محصول است اما مصرف کننده با نام دستگاهی که این اطلاعات روی محصول درج شده است آشنا نمی باشد

Nov. 5, 2017, 12:37 p.m.