آشنایی با جت پرینتر DOD و Piezo DOD

آشنایی با جت پرینتر DOD و Piezo DOD

اصطلاح "جوهر افشان" برای توصیف فرآیند دخیل در هدایت قطرات جوهر بر روی سطح مورد نظراستفاده می شود. امروزه در فرمت های جت پرینتر های گسترده دو فرآیند اساسی وجود دارد .

جوهر افشان حرارتی

چاپگرهای (DOD) بر اساس یک اصل ساده کار می کنند - زمانی که مکانیزم کنترل می خواهد قطره ای از جوهر را بر روی یک بستر بسوزاند، یک سیگنال را به سرشاخه جوهر افشان می فرستد تا آن را به درستی انجام دهد (یک سیگنال = یک قطره). در حالی که در هر دو سیستم حرارتی و پیزو در استراتژیک قرار دادن قطره جوهر در سطوح قطره ها از نازل های کارتریج جوهر افشان تخلیه می شود و این مسئله چیزی است که این دو را متمایز می کند.

چاپ جوهر افشان DOD حرارتی با گرم کردن جوهر در داخل کارتریج چاپ به حدود 400 درجه فارنهایت می رسد. همانطور که جوهر از یک مخزن کارتریج حرکت می کند، از طریق یک فیلتر میکرو عبور می کند. هنگام شروع چاپ،سیستم گرمای حرارتی جوهر را در کانال گرما وارد می کند و باعث می شود که آن را از طریق جت ها گسترش داده و شلیک کند. سپس بخاری حرارتی سرد می شود و کانال جوهر خالی با جوهر فیلتر شده دوباره پر می شود. این چرخه می تواند تا 6900 بار در ثانیه تکرار شود.

تفاوت بزرگ بین چاپگرهای جوهر افشان حرارتی و پیزو این است که چاپگرهای حرارتی از کارتریج های چاپی یک بار استفاده می کنند که حاوی هر دو نوع جوهر و سر چاپ است. به طور معمول، این واحدهای کارتریج محور کیفیت چاپ عالی در 300-600dpi تولید می کند، اما می تواند زمان چاپ را کندتر کند.

 • ترتیب چاپ ترمال
 • مخزن پر از جوهر
 • عنصر گرمایش خارج شده
 • حباب بخار تشکیل شده در آب جوش
 • خروج جوهر از نازل
 • خنک شدن عنصر گرمایش
 • سقوط حباب بخار
 • ورود جوهر جدید
 • جوهر افشان پیزو

چاپ جوهر افشان Piezo DOD، در مقایسه با حرارتی، از یک سر چاپ دائمی استفاده می کند. این فن آوری بسیار قابل اعتماد است و از مزایای آزادی بیشتر در روند کار در توسعه جوهرها می باشد.

چاپ جوهر افشان Piezo به اصول مختلف برای خروج  جوهر از نازل کارتریج متکی است. با استفاده از این تکنولوژی، یک بار الکتریکی به نازل های کارتریج اعمال می شود و یک کریستال پیزو کوچک که درون آن قرار دارد را تحریک می کند. هنگامی که کریستال تحریک می شود، کریستال ها تغییر شکل می دهند و جوهر را فشار می دهند. سپس جوهر از نازل به رسانه منتقل می شود.

 • ترتیب چاپ پیزو
 • مخزن پر از جوهر
 • اتصال ولتاژ به کریستال پیزو
 • شکل گیری کریستال پیزو
 • خروج جوهر ازنازل
 • حذف شدن ولتاژ
 • بازگشت کریستال پیزو به شکل اصلی
 • ورود جوهر جدید

از آنجا که فرآیند پیزو الکتریکی از گرما استفاده نمی کند، عمر کارتریج این چاپگر ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد - معمولا کارتریج ها باید حداقل یک سال تحت استفاده سنگین قرار گرفته باشند.

Oct. 4, 2017, 8:20 a.m.